Bendrosios sąlygos

 

Apmokėjimas už prekes

Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš trijų būdų, atitinkamai mokėjimo būdą pažymėdamas formuojant užsakymą:

1. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš žemiau nurodytų bankų: AB bankas Swedbank; AB DNB Nord bankas; AB SEB Vilniaus bankas; AB Citadele bankas; AB Ūkio bankas; AB Danske bankas; AB Nordea bankas bei AB bankas Snoras. Mokant už prekes šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į atitinkamame jo pasirinktame banke esančią „handsfree.lt“ internetinės parduotuvės sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

2. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą, perveda pinigus į UAB Redlainas banko sąskaitą:

UAB REDLAINAS

Kleboniškio g. 18, LT-44101, Kaunas, Lietuva

Kodas 235983690

PVM Mokėtojo kodas LT100001855118

a/s LT42 7044 0600 0373 4327

AB SEB bankas, kodas 70440

3. Grynaisiais pinigais sumokėdamas į kasą pirkimo vietoje, t.y Kaunas, Kleboniškio g. 18, LT44104, Lietuva ar kitoje pardavėjo nurodytoje, pirkėjui patogioje vietoje. 

Atsiskaitydamas 1 ir 2 puktuose nurodytais būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtaisiais atvejais, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas. Atsiskaitant 3 būdu įprastai atsiskaitoma prekių atsiėmimo momentu, tačiau Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra pareikalauti išankstinio apmokėjimo ir pradėti užsakymo vykdymą Pirkėjui sumokėjis atitinkamą sumą. 

 

 

Prekių pristatymas

1. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu, formuojant užsakymą. Jei Pirkėjas nenurodo pristatymo adreso, prekės pristatomos adresu, kurį pirkėjas įvedė pildydamas savo registracijos formą arba specialią formą pirkimams be registracijos

2. Prekių pristatymo laikas nurodomas prie kiekvienos prekės atskirai ir priklauso prekių kiekio, UAB Redlainas sandėlio kiekių, partnerių arba tiekėjų sandėlio kiekių. Galimas dalinis prekių pristatymas kelis kartus. Jei pirkėjas pageidauja prekes, kurių pristatymo laikas yra trumpesnis, gauti anksčiau nei likusias, jis privalo tai norodyti pastabose, formuojant užsakymą. Pardavėjas turi teisę reikalauti iš pirkėjo padengti dėl dalinio pristatymo išaugusią pristatymo kainą.

3. Pirkėjas gali atsiimti prekes pirkimo vietoje, t.y Kaunas, Kleboniškio g. 18, LT44104, Lietuva ar kitoje pardavėjo nurodytoje, pirkėjui patogioje vietoje. Šiuo atveju Pardavėjas negali reikalauti mokesčio už pristatymą. Pirkėjas, norėdamas atsiimti prekes pirkimo vietoje, turi tai pažymėti užsakymo formavimo metu.

4. Prekių pristatymo kaina priklauso nuo prekių kiekio, svorio, tūrio bei pristatymo adreso. Bendra viso užsakymo pristatymo kaina pateikiama formuojant užsakymą prieš apmokėjimo operaciją.

 

Prekių grąžinimas

1. Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė ir pardavėjas su pirkėju neaptarė jos trūkumų, pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu iš pardavėjo reikalauti:1.1. pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke; 1.2. atitinkamaisumažinti prekės kainą;1.3. per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus;1.4. atlyginti prekės trūkumų pašalinimo išlaidas, jeigu pardavėjui per protingą terminą jų nepašalinus trūkumus pašalino vartotojas pats ar trečiųjų asmenų padedamas;1.5. vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

 

2. Prekės kokybės garantiją nustato prekės pardavėjas. 3. Prekės keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje, t.y Kaunas, Kleboniškio g. 18, LT44104, Lietuva ar kitoje pardavėjo nurodytoje, pirkėjui patogioje vietoje. Pirkėjas pardavėjui pateikia raštišką prašymą, kuriame nurodo prekės trūkumus ir pirkėjo pasirinktą vieną iš šių taisyklių 1 punkto reikalavimų. Prie prašymo pridedama kasos aparato kvitas ar pirkimo-pardavimo kvitas ar arba kitas prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantis dokumentas ir garantinis dokumentas (jeigu parduotai prekei nustatytas kokybės garantijos terminas).4. Jeigu pirkėjas nepateikia kasos aparato kvito arba kito nustatyta tvarka išduodamo prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinančio dokumento, prekė keičiama arba vykdomi kiti pirkėjo nurodyti šių taisyklių 1 punkto reikalavimai tik pardavėjui sutikus.5. Kilus nesutarimams tarp pirkėjo ir pardavėjo dėl prekės kokybės, pardavėjas, gavęs raštišką pirkėjo prašymą, privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos (toliau - Valstybinė ne maisto produktų inspekcija) dėl prekės kokybės įvertinimo, o gavęs iš jos raštu pateiktas išvadas nedelsdamas apie tai pranešti pirkėjui. 6. Jeigu pardavėjas nevykdo šių taisyklių 1 ar 5 punktuose nurodytų reikalavimų, pirkėjas dėl prekių kokybės įvertinimo gali kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją, o gavęs iš jos raštu pateiktas išvadas apie tai pranešti pardavėjui. 7. Prekės kokybės įvertinimo išlaidos apmokamos teisės aktų nustatyta tvarka. 8. Pardavėjas ir/ar pirkėjas, jeigu pageidauja, gali dalyvauti įvertinant prekės kokybę.9. Pažymėdamas, kad sutinka su šiomis sąlygomis, Pirkėjas patvirtina, kad netinkamos kokybės ne maisto prekes kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti veža Pirkėjas, įskaitant ir dideles ir sunkias (daugiau kaip 10 kg svorio) prekes. 10. Jeigu pardavėjas įrodo, kad prekės trūkumų atsirado dėl to, kad pirkėjas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo taisykles, tokia prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami. 11. Jeigu pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, jis turi teisę per keturiolika dienų nuo ne maisto prekių pardavimo dienos, jeigu pardavėjas nėra nustatęs ilgesnio termino, pakeisti ją analogiška preke. 

Jeigu pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, tai pirkėjas turi teisę per šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytą terminą grąžinti prekę pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus. 12. Prekės, nurodytos šių taisyklių 11 punkte, keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje t.y Kaunas, Kleboniškio g. 18, LT44104, Lietuva ar kitoje pardavėjo nurodytoje, pirkėjui patogioje vietoje. Pirkėjas pardavėjui pateikia raštišką prašymą, kuriame nurodo savo pageidavimą. Prie prašymo pridedamas kasos aparato kvitas ar pirkimo-pardavimo kvitas, arba kitas prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantis dokumentas. 13. Pirkėjas gali pasinaudoti šių taisyklių 11 punkte nustatyta teise, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais. 14. Kilus ginčui dėl prekės išvaizdos pakeitimų ar prekės sugadinimo, pardavėjas privalo raštu kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją, o gavęs iš jos raštu pateiktas išvadas nedelsdamas apie tai pranešti pirkėjui.